Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The influence of manual therapy of cervical spine and temporomandibular joint on tinnitus.
Název práce v češtině: Vliv manuální terapie krční páteře a temporomandibulárního kloubu na tinnitus.
Název v anglickém jazyce: The influence of manual therapy of cervical spine and temporomandibular joint on tinnitus.
Klíčová slova: Tinnitus, fyzioterapie, léčba, krční páteř, poruchy temporomandibulárního kloubu
Klíčová slova anglicky: Tinnitus, physical therapy, treatment, cervical spine, temporomandibular joint disorders
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2021
Datum zadání: 10.12.2021
Datum a čas obhajoby: 26.05.2023 10:15
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2023
Oponenti: PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK