Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Minimální Taylorovy klony na třech prvcích
Název práce v češtině: Minimální Taylorovy klony na třech prvcích
Název v anglickém jazyce: Minimal Taylor Clones on Three Elements
Klíčová slova: operace|relace|kompatibilita|klon|minimální Taylorova algebra
Klíčová slova anglicky: operation|relation|compatibility|clone|minimal Taylor algebra
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2021
Datum zadání: 14.03.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2022
Datum a čas obhajoby: 14.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2022
Oponenti: Dmitrii Zhuk, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to explore the mimimal Taylor clones on a three-element set. A complete list of minimal Taylor clones was given by Zarathustra Brady in terms of generating operations. The aim of the thesis is to give relational bases of these clones (or at least some of them) and/or describe members of these clones where possible.
Seznam odborné literatury
L. Barto, Z. Brady, A. Bulatov, M. Kozik, D. Zhuk, Minimal Taylor Algebras as a Common Framework for the Three Algebraic Approaches to the CSP, 36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2021), 1-13

Clifford Bergman, Universal Algebra: Fundamentals and Selected Topics, Chapman & Hall Pure and Applied Mathematics, CRC Press, 2011

Zarathustra Brady, Notes on CSPs and Polymorphisms, https://raw.githubusercontent.com/notzeb/all/master/csp-notes.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK