Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of art and culture in the revitalisation of shrinking regions in Japan
Název práce v češtině: Role umění a kultury při revitalizaci upadajících oblastí v Japonsku
Název v anglickém jazyce: The role of art and culture in the revitalisation of shrinking regions in Japan
Klíčová slova: Japonsko|upadající oblasti|revitalizace|udržitelnost|kultura|umění|neoendogenní regionální rozvoj|teritorializace
Klíčová slova anglicky: Japan|shrinking regions|revitalisation|sustainability|culture|arts|neo-endogenious regional development|territorialisation
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2021
Datum zadání: 07.12.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2021
Datum a čas obhajoby: 16.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. David Labus, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stagnace a zaostávání konkrétních regionů je výsledkem celé řady politických, ekonomických, sociálních, demografických a dalších faktorů, přičemž za jeden z nejvýznamnějších se v případě Japonska považuje vylidňování způsobené nepříznivým demografickým vývojem. Vzhledem k relativně přísné imigrační politice je patrné, že řešení revitalizace postižených regionů úzce souvisí s jejich schopností zastavit proces vylidňování a motivovat různé skupiny obyvatel k dočasnému či trvalému přesunu do daných oblastí.
Cílem práce je posoudit, do jaké míry může umění a kultura v širším slova smyslu sloužit jako nástroj podpory revitalizace upadajících oblastí. Práce se zaměří jmenovitě na dvě základní otázky:
1. Jakým způsobem se staví k problému revitalizace jednotliví aktéři zainteresovaní v procesu revitalizace?
2. Jakou roli může sehrát kultura a umění v procesu revitalizace a rozvoje upadajících regionů.
Základním metodologickým východiskem práce bude teorie neoendogenního reginálního rozvoje, nicméně při hledání odpovědi zejména na druhou otázku budou zhodnoceny i další teoretické přístupy, např. koncept „teritorializace“ a další.
Součástí práce bude i případová studie, ve rámci které budou testovány teoretické přístupy k revitalizaci upadajících oblastí na příkladu jednoho vybraného regionu v Japonsku.
Seznam odborné literatury
ADAMSKI, T., GORLACH. K. „Neo-Endogenous Development and the Revalidation of Local Knowledge“. Polish Social Review, 2007.
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Karolinum, 2020.
GEORGIOS, CH. „Neo-Endogenous Rural Development: A Path Toward Reviving Rural Europe“. Rural Sociology, 2021.
HAAN, E. M. Citizens’ Initiatives in depopulating rural areas: Understanding success, failure and continuity from multiple perspectives. University of Groningen, 2019.
HARA, T. A Shrinking Society: Post-Demographic Transition in Japan. Springer, 2015.
KLIEN, S. „Contemporary art and regional revitalisation: selected artworks in the Echigo-Tsumari Art Triennial 2000-6“. Japan Forum, 2010.
HOGAN, J. „Constructing the global in two rural communities in Australia and Japan“. Journal of Sociology, 2004.
HORLINGS, L. Cultural Sustainability and Regional Development; Theories and practices of territorialisation. Routledge, 2016.
LEHMAN, K., FILLIS, I., WICKHAM, M. „Cultural Value as a Context for Urban and Regional Development“. In: Lehman, K., Fillis, I. and Wickham, M. (eds.) Exploring Cultural Value. Emerald Publishing, 2021.
MANZENREITER, W. et al. Japan’s New Ruralities: Coping with Decline in the Periphery. Routledge, 2020.
MATANLE, P., et al. Japan’s Shrinking Regions. Cambria Press, 2011.
MATANLE, P, SATO, Y. „Coming Soon to a City Near You! Learning to live Beyond Growth in Japan’s Shrinking Regions“. Social Science Japan Journal, 2010.
RAUSCH, A. „Japanese Rural Revitalization: The Reality and Potential of Cultural Commodities as Local Brands“. Japanstudien, 2009.
QU, M., CHEER, J. „Community art festivals and sustainable rural revitalisation“. Journal of Sustainable Tourism, 2021.
WOODS, M. „Engaging the Global Countryside: Globalization, Hybridity and the Reconstruction of Rural Place“. Progress in Human Geography, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK