Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam imunogenní buněčné smrti pro moderní imunoterapii nádorů
Název práce v češtině: Význam imunogenní buněčné smrti pro moderní imunoterapii nádorů
Název v anglickém jazyce: The importance of immunogenic cell death for modern tumor immunotherapy
Klíčová slova: imunogenní buněčná smrt, signální molekuly značící nebezpečí (DAMPs), nádorová onemocnění, imunoterapie, interferony typu I, kalretikulin, high mobility group box 1 proteiny, ATP, heat shock protein 70, heat shock protein 90
Klíčová slova anglicky: immunogenic cell death, molecules with damage-associated molecular patterns, cancer, immunotherapy, type I interferons, calreticulin, high mobility group box 1 protein, ATP, heat shock protein 70, heat shock protein 90
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2021
Datum zadání: 06.12.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2022
Oponenti: Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Imunogenní buněčná smrt (ICD) hraje významnou roli při indukci aktivní protinádorové odpovědi díky indukci signálů nebezpečí, podporou správné prezentace nádorových antigenů, vyzrávání dendritických buněk a infiltrace nádorového mikroprostředí imunitními buňkami. Markery ICD detekované in vitro a ex vivo mohou být proto nástrojem při vývoji účinných protokolů a optimálních kombinací léčby včetně imunoterapie pro zvládání nádorových onemocnění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK