Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role genu AHL20 při iniciaci a prorůstání postranních kořenů.
Název práce v češtině: Role genu AHL20 při iniciaci a prorůstání postranních kořenů.
Název v anglickém jazyce: The role of gene AHL20 in initiation and development of lateral roots.
Klíčová slova: iniciace postranních kořenů, primordium, kořenový systém, genová rodina AHL, AHL20
Klíčová slova anglicky: lateral root initiation, primordium, root system, gene family AHL, AHL20
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2021
Datum zadání: 05.12.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2023
Oponenti: Dr. Kamil Růžička
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Michaela Martinčová
Předběžná náplň práce
ostranní kořeny jsou významnou složkou kořenového systému při interakci s půdním prostředím. Vznik a vývoj postranních kořenů je regulován sítí interagujících elementů. Jedním z nich je také AHL23, jehož zapojení a prvotní charakterizace expresního vzorce byla již v našem týmu provedena. Cílem práce je srovnat jeho expresi u různých vývojových stádií vývoje postranních kořenů a porovnat ji s dalšími předem vybranými členy této genové rodiny. Diplomant se seznámí s postupy světelné mikroskopie a základními přístupy molekulární biologie (klonování, elektroforéza, transformace Arabidopsis).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK