Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití a porovnání vybraných aktivizujících výukových metod prostřednictvím postojového dotazníku na SŠ
Název práce v češtině: Využití a porovnání vybraných aktivizujících výukových metod prostřednictvím postojového dotazníku na SŠ
Název v anglickém jazyce: Use and Comparison of Selected Activating Teaching Methods by Attitude Questionnaire at the High School
Klíčová slova: aktivizující metody, střední škola, vnitřní motivace, postojový dotazník
Klíčová slova anglicky: activating teaching methods, high school, inner motivation, attitude questionnaire
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2021
Datum zadání: 02.12.2021
Datum a čas obhajoby: 19.05.2022 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R306, 306, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK