Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská unie jako "prostor spravedlnosti" v civilních věcech
Název práce v češtině: Evropská unie jako "prostor spravedlnosti" v civilních
věcech
Název v anglickém jazyce: European Union as an "Area of Justice" (Civil Matters)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2006
Datum zadání: 15.01.2006
Datum a čas obhajoby: 05.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2007
Oponenti: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK