Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život a doba rodiny Pastonů skrze jejich dopisy
Název práce v češtině: Život a doba rodiny Pastonů skrze jejich dopisy
Název v anglickém jazyce: The life and times of the Paston Family through their letters
Klíčová slova: Wiliam I. Paston|John I. Paston|Margaret Pastonová|Caister|rodina|sídlo|korespondnece
Klíčová slova anglicky: Wiliam I. Paston|John I. Paston|Margaret Paston|Caister|family|mansion correspondence
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2021
Datum zadání: 01.12.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2021
Datum a čas obhajoby: 30.01.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předložená bakalářská práce se koncentruje na rozbor zachovaných dopisů rodiny Pastonů. V první části jsou krátce sepsány dějiny rodu po celé 15. století od vzestupu Wiliama I. Pastona mezi šlechtickou elitu, přes pobyt Johna I. Pastona v Londýně a spravování rodinných statků Margaretou Pastonovou až po spor o hrad Caister. Dále bude v práci zmíněn vztah mezi Pastony a anglickými panovníky Jindřichem VI. a Eduardovem IV. a jak je ovlivnily Války růží. Rovněž práce porovnává korespondenci rodiny Pastonů s dopisy rodiny Stonorů s cílem vystihnout fungování rodin. Cílem bakalářské práce je rekonstruovat život a dobu rodiny Pastonů, fungování urozených rodin a ukázat jak vnímali svou dobu sami Pastonové a jak ostatní vnímali je.
Seznam odborné literatury
J. Rosenthal, The New Middle Ages: Margaret´s Paston´s Piety, 2010
Christine Carpenter (ed.), Kingsford´s Stonor Letters and Papers 1290-1483, 1996
Helene Castor, Blood and Roses: The Pastons and the World of the Roses , 2005
Elizabet Noble, The World of the Stonors, 2009

Colin Richmond, The Paston family in the fifteenth century: the first phase, 1990
Frances Gies, Joseph Gies, A medieval family: the Pastons of fifteent-century England, 2010
Gairdener James, Paston letters A. D. 1422-1509, 1904
Amy Licence, Red roses : Blanche of Gaunt to Margaret Beaufort, 2016
Clark, K. L.,The Nevills of Middleham : England's most powerful family in the Wars of the Roses, 2016
Bicheno, Hugh, Battle royal : the wars of Lancaster and York, 1464-1487, 2015
Embree Dan, The contemporary English chronicles of the Wars of the Roses, 2019
Jana Coomans, Community, Urban Health and Environment in the Late Medieval Low Countries, 2021

Isla Fay, Health and the City, Disease, Environment and Government in Norwich, 1200–1575, 2015
Christopher Harper Bill Medieval East England, 2005
Christopher Dyer, Medieval life in England, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK