Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce signálů zajišťující integritu buněčné stěny rostlin
Název práce v češtině: Percepce signálů zajišťující integritu buněčné stěny rostlin
Název v anglickém jazyce: Perception of the Cell wall integrity system signals in plant cells
Klíčová slova: Buněčná stěna rostlin, Signalizace z buněčné stěny, Buněčný růst, CWI systém, RLKs, CrRLK1Ls
Klíčová slova anglicky: Plant cell wall, Cell wall signalling, Cell growth, CWI system, RLKs, CrRLK1Ls
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2021
Datum zadání: 03.12.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2022
Oponenti: Mgr. Petra Cifrová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Monika Kubalová
Předběžná náplň práce
Rostlinné buňky jsou obklopeny buněčnou stěnou, která vyvažuje turgor uvnitř buněk a dává buňkám a rostlinným orgánům pevnost a tvar. Přes značnou pevnost je buněčná stěna dynamický kompartment, který vyžaduje neustálý monitoring a regulaci. Cílem této práce je nejprve shrnout současné poznání o tom, jak rostlinné buňky vnímají status buněčné stěny. Jaké receptory se tohoto procesu účastní, jaké signály ze stěny mohou detekovat a jak na ně odpovídají. Dalším cílem je navrhnout jak se signální dráhy percepce buněčné stěny účastní vývojových procesů v rostlinách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Cell wall integrity sensing is a recently appearing concept in plant cell wall biology. The receptor like kinases from the CrRLK family, exemplified by the FERONIA receptor, turned out to play essential role in the cell’s ability to monitor the status of the cell wall. The aim of this work is to assess the current literature on cell wall integrity sensing, analyze which proteins are involved, which ligands they perceive in the cell wall. How is cell wall integrity sensing connected to plant growth and development?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK