Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Exekutivní funkce u Parkinsonovy nemoci
Název práce v češtině: Exekutivní funkce u Parkinsonovy nemoci
Název v anglickém jazyce: Executive functions in Parkinson's disease
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2003
Datum zadání: 15.05.2003
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK