Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntaktické aspekty existenciální konstrukce v dánštině s přihlédnutím k anglickému a českému překladu
Název práce v češtině: Syntaktické aspekty existenciální konstrukce v dánštině s přihlédnutím k anglickému a českému překladu
Název v anglickém jazyce: Syntactic Aspects of the Existential Construction in Danish with regard to the English and Czech Translation
Klíčová slova: existenciální konstrukce|syntaktická analýza|"der" konstrukce|dánský jazyk|dánská větná skladba|nocionální podmět
Klíčová slova anglicky: existential constructions|syntactical analysis|"der" construction|danish language|danish sentence structure|notional subject
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2021
Datum zadání: 30.01.2023
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.07.2023
Datum a čas obhajoby: 13.09.2023 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Stahr, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude lingvistická analýza překladů dánských existenciálních konstrukcí, ve kterých figuruje zájmeno der, do angličtiny s přihlédnutím i k překladu českému. Analýza těchto konstrukcí bude postavena na vzorku šedesáti různých vět. Třicet vět bude vzato z paralelního korpusu InterCorp, typově se bude jednat především o formální dokumenty Evropské unie napsané v dánštině a přeložené do angličtiny s češtinou. Druhá polovina vět poté bude vyextrahována z krásné literatury různých žánrů, rovněž napsané dánsky a přeložené do ostatních dvou jazyků.
Seznam odborné literatury
Literatura:
Abbott, B. ‘A pragmatic account of the definiteness effect in existencial sentences,’ Journal of Pragmatics (Amsterdam: Elsevier). 1993.
Allan, R. Danish: An Essential Grammar (Routledge: London). 2000.
Bolinger, D. Meaning and Form (Longman: New York). 1997.
Brink, L. ‘Den danske der-konstruktion,’ Danske Studier (C.A. Reitzels Forlag: Kodaň), 1997.
Dubec, P. Syntaktické a aktuálněčlenské aspekty existenciální konstrukce v norštině (Karolinum: Praha). 2014.
Dušková, L. et al. ‘Elektronická mluvnice současné angličtiny.’ <https://mluvniceanglictiny.cz/12.21, 19.7.2023> 2018.
Faarlund, J. T. et al. Norsk Referansegramatik (Universitetsforlaget: Oslo). 1997.
Freeze, R. ‘Existentials and Other Locatives’, Language (Linguistic Society of America: New York). 1992.
Halliday, M. A. K. a H. Ruqaiya. Cohesion in English (Routledge: London), 1976.
Heltoft, L. et al. Grammatik over det Danske Sprog (Syddansk Universitetsforlag: Odense). 2011.
Christensen, C.B. Dansk Syntaks (Samfundslitteratur: Frederiksberg). 2010.
Jespersen, O. The Philosophy Of Grammar (George Allen And Unwin Ltd: London).1924.
Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language (Longman:London), 1985.
Szubert, A. ‘Der - som formelt subjekt i dansk’, Folia Scandinavica (Adam Mickiewicz
University: Poznan), 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK