Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edice časopisu Bonaco
Název práce v češtině: Edice časopisu Bonaco
Název v anglickém jazyce: Edition of the Magazine Bonaco
Klíčová slova: terezínské ghetto|časopisy|Bonaco
Klíčová slova anglicky: Ghetto Theresienstadt|magazines|Bonaco
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2021
Datum zadání: 29.11.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2021
Datum a čas obhajoby: 02.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na časopis Bonaco, který vycházel v terezínském ghettu v letech 1943 a 1944 v domově L 414 (dívky ze smíšených manželství ve věku od 16 do 18 let), jehož vychovatelkou byla Gertruda Čakrtová Sekaninová. Zvláštností Bonaka je, že jde o jediný dochovaný dívčí časopis z Terezína. Autorka práce připraví komentovanou edici čísel 1, 2, 3, 4 a 6, tedy všech čísel, která se dochovala a nacházejí se v archivu Židovského muzea v Praze. Na rozdíl od diplomové práce Radka Brázdila (2017) se tato práce zaměří na edici časopisu a samotné texty v časopise (beletristická tvorba, vzpomínky, reportáže, zprávy) a jejich interpretaci v kontextu života v Terezíně a terezínské kultury. Bohužel se dnes už nepodaří rozklíčovat pseudonymy hlavních přispěvatelek (Jarka, Mahulena, Merci, Sojka), ale je možné jejich příspěvky analyzovat a charakterizovat.
Seznam odborné literatury
Bonaco. In: Židovské muzeum v Praze [online]. Dostupné z:
http://collections.jewishmuseum.cz/index.php/Detail/Collection/Show/collection_id/
582

Hans Günther Adler: Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství I-III. Přel. Lenka Šedová Brno:
Barrister & Principal, 2006.
Hana Bořkovcová: Píšu a sešit mi leží na kolenou. Ed. Michal Kosák. Praha: Plus 2011.
Radek Brázdil: Časopis Bonaco. Literární a historický odkaz terezínských dívek. Diplomová magisterská práce. FF MU, Brno 2017.
Anna Hájková: The Last Ghetto. An Everyday History of Theresienstadt. Oxford, Oxford University Press 2020.
Jiří Holý: Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha: Akropolis 2016, s. 315-368.
Hana Hříbková: Tvůrčí činnost dětí v ghettu Terezín. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha: Akropolis 2016, s. 369-385.
Dana Kasperová: Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.
Marie Rút Křížková, Zdeněk Ornest a Kurt Jiří Kotouč: Je mojí vlastí hradba ghett? Básně, próza a kresby terezínských dětí. Praha: Aventinum, 1995.
Jelena Grigorjevna Makarova: Pevnost nad propastí: já, děcko bloudící? Děti a učitelé v terezínském ghettu 1941–1945. Praha: TIMUC, 2009.
Egon Redlich. Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem. Ed. Miroslav Kryl. Brno: Doplněk, 1995.
Kateřina Svobodová: Terezínské dětské časopisy. In: Jiří Holý (ed.): Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře. Praha: Karolinum, 2007, s. 111-120.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK