Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví
Název práce v češtině: Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví
Název v anglickém jazyce: Healthy schizophrenia. Influences of Brechtian epic theatre and alienation effect in Czech modern acting
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2003
Datum zadání: 09.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.11.2007 17:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Jan Císař
  prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK