Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyhodnocení změn land cover/land use v pražské metropoli v období 1989−2018
Název práce v češtině: Vyhodnocení změn land cover/land use v pražské metropoli v období 1989−2018
Název v anglickém jazyce: Evaluation of land cover/land use changes in the Prague metropolis between 1989 and 2018
Klíčová slova: Urban Atlas, M11-Urban Atlas, Copernicus, land cover, land use, Praha
Klíčová slova anglicky: Urban Atlas, M11-Urban Atlas, Copenicus, land cover, land use, Prague
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2021
Datum zadání: 01.12.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2022
Oponenti: RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Daniel Paluba
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Seznam odborné literatury
MÍČEK, O., FERANEC, J., ŠTYCH, P. (2020): Land use/land cover data of the urban atlas and the cadastre of real estate: An evaluation study in the Prague metropolitan region. Land, 9(5).
PAZÚR, R., FERANEC, J., ŠTYCH, P., KOPECKÁ, M., HOLMAN, L. (2017): Changes of urbanised landscape identified and assessed by the urban atlas data: Case study of Prague and Bratislava. Land Use Policy, 61, 135–146.
ŠTYCH, P., MÍČEK, O., KŘÍŽ, J. (2015): Land use/cover changes in the Prague metropolis in years 1989, 1999 and 2006. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World
BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L. (2006): Využití ploch v pražském městském regionu. In Ouředníček, M., ed. Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha (PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů), 42-63
KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy a využitím dat dálkového průzkumu Země. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 119-149.

Barranco, R. R., Silva, F. B. E., Marin Herrera, M., Lavalle, C. (2014): Integrating the MOLAND and the Urban Atlas Geo-databases to Analyze Urban Growth in European Cities. Journal of Map and Geography Libraries, 10(3), 305–328
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení změn land cover/land use (LCLU) v Praze a jejím zázemí na základě databází vzniklých z dat dálkového průzkumu Země. Konkrétně se jedná o databáze M11-Urban Atlas a Urban Atlas. Pomocí propojení těchto dvou databází vznikne databáze změn LCLU za období 1989–2018. V práci bude řešena kompatibilita a harmonizace klasifikačních systémů použitých datových zdrojů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK