Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La perception des régionalismes dans les dictionnaires de langue générale du français
Název práce v jazyce práce (francouzština): La perception des régionalismes dans les dictionnaires de langue générale du français
Název práce v češtině: Percepce regionalismů v obecných slovnících jazyka francouzského
Název v anglickém jazyce: The perception of regionalisms in French general dictionaries
Klíčová slova: francouzština|Francie|variace|regionalismus|lexikografie
Klíčová slova anglicky: French|France|variations|regionalism|lexicography
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2021
Datum zadání: 01.12.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2021
Datum a čas obhajoby: 05.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá uchopením regionalismů v obecných slovnících jazyka francouzského a jejich percepcí ve Francii. Teoretická část usiluje o vymezení termínu regionalismus v rámci lexikografie a lingvistiky obecně. Na základě získaných a nastudovaných dat se pokusíme o vlastní typologii regionalismů, která je aplikována na empirickou část práce, jež se zaměřuje především na popis vybraných regionalismů pomocí lexikografické rešerše na území Francie s cílem jejich uspořádání dle výskytu a uchopení ve vybraných slovnících. Výzkum se zároveň věnuje i jejich početnímu zastoupení v jednotlivých oblastech Francie. Dále obsahuje sociolingvistický výzkum formou dotazníku, jehož se zúčastní rodilí mluvčí, tj. respondenti z Francie.
Seznam odborné literatury
BOULANGER, Jean-Claude, « À propos du concept de régionalisme », Lexique, volume 3, 1985
ČERMÁK, František, FILIPEC, Josef : Česká lexikologie, 1985
FRANCARD, Michel, LATIN, Danièle, 1995, Le régionalisme lexical, Paris, Duculot.
MUDROCHOVÁ, Radka, COURBON, Bruno : Diversité et variations de la langue française au XXIe siècle, 2020
THIBAULT, André : Francophonie et variété des français, [en ligne] Disponible sur : http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrancophLicenceSemaine2.3.pdf
Slovníky:
Encyklopedický slovník češtiny
Larousse [en ligne] Disponible sur : https://larousse.fr.
Le Petit Robert de la langue française, [en ligne] Disponible sur https://dictionnaire.lerobert.com
Usito [en ligne]. Disponible sur: https://usito.usherbrooke.ca.
Wiktionnaire [en ligne] Disponible sur : https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d’accueil.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK