Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tři kapitoly z problematiky konce eneolitu a počátku starší doby bronzové ve střední Evropě
Název práce v češtině: Tři kapitoly z problematiky konce eneolitu a počátku starší doby bronzové ve střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Three chapters from the late aeneolithic and the early bronze age transition in the Central Europe
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Luboš Jiráň, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2003
Datum zadání: 15.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
  Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK