Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Лексико-семантическая категория věžestvo/viežlyvumas в русском фолклоре (былинах) и древней литовской нисьменности
Název práce v jazyce práce (ruština): Лексико-семантическая категория věžestvo/viežlyvumas в русском фолклоре (былинах) и древней литовской нисьменности
Název práce v češtině: Kategorie věžestvo/viežlyvumas v ruské a litevské kulturní tradici. Na základě eposů (byliny; K. Donelaitis) a starého písemnictví
Název v anglickém jazyce: Category věžestvo/viežlyvumas in Russian and Lithuanian cultural tradition. Based on epics (byliny; K. Donelaitis) and old literature
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2003
Datum zadání: 15.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.03.2006 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.03.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Bronislava Kerbelite, Dr.
  prof. PhDr. Světla Mathauserová
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK