Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem objektu v Husserlově fenomenologii a jeho předobraz v klasické antické metafyzice
Název práce v češtině: Pojem objektu v Husserlově fenomenologii a jeho předobraz v klasické antické metafyzice
Název v anglickém jazyce: The Notion of an Object in Husserl’s Phenomenology and and its Preview in Classical Ancient metaphysics
Klíčová slova: fenomenologie; metafyzika; epistemologie; předmět; objekt; podstata; Edmund Husserl; Platón Aristotelés
Klíčová slova anglicky: phenomenology; metaphysics; epistemology; object; substance; Edmund Husserl; Plato; Aristotle
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Německá a francouzská filosofie (24-DNFF)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2021
Datum zadání: 25.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 04.11.2022
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDF999)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
  Daniele De Santis, Dott. Ric.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK