Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úprava osobního statusu v právních řádech vybraných arabských států
Název práce v češtině: Úprava osobního statusu v právních řádech vybraných arabských států
Název v anglickém jazyce: Treatment of personal status in jurisdictions of selected Arab states
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2003
Datum zadání: 15.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK