Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Herero War - The First Genocide of the 20th Century?
Název práce v češtině: The Herero War - The First Genocide of the 20th Century?
Název v anglickém jazyce: The Herero War - The First Genocide of the 20th Century?
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Fidler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.08.2006
Datum zadání: 01.08.2006
Datum a čas obhajoby: 04.09.2006 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2006
Oponenti: Mgr. Ivan Lukáš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK