Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multiplicita a jedinečnost: impulsy Whiteheadovy filosofie pro estetiku
Název práce v češtině: Multiplicita a jedinečnost: impulsy Whiteheadovy filosofie pro estetiku
Název v anglickém jazyce: Multiplicity and singularity: impulses of Whitehead's philosophy for aesthetics
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2003
Datum zadání: 15.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.12.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
  prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK