Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jezuitské školské drama v Praze v 1. polovině 18. století
Název práce v češtině: Jezuitské školské drama v Praze v 1. polovině 18. století
Název v anglickém jazyce: Jesuit school drama in Prague 1700-1750
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Stehlíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2003
Datum zadání: 15.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Svatoš, CSc.
  PhDr. Adolf Scherl, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK