Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kategorie budoucnosti a její jazyková realizace se zvláštním zřetelem k dánštině
Název práce v jazyce práce (dánština): Kategorie budoucnosti a její jazyková realizace se zvláštním zřetelem k dánštině
Název práce v češtině: Kategorie budoucnosti a její jazyková realizace se zvláštním zřetelem k dánštině
Název v anglickém jazyce: Categories language and its future implementation is an interesting view of the Danish
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: dánština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2003
Datum zadání: 14.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Karen Gammelgaard
  PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK