Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty využívání alternativních paliv v dopravě
Název práce v češtině: Právní aspekty využívání alternativních paliv v dopravě
Název v anglickém jazyce: Legal aspects of alternative fuels' use in transport
Klíčová slova: alternativní paliva, energetická bezpečnost, udržitelný rozvoj
Klíčová slova anglicky: alternative fuels, energy security, sustainable development
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2021
Datum zadání: 18.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2021
Datum a čas obhajoby: 14.01.2022 08:30
Místo konání obhajoby: 38
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:23.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2022
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se v obecné části zabývá právní úpravou jednotlivých alternativních paliv a jejich potenciálem pro dekarbonizaci sektoru dopravy. Ve zvláštní části jsou tyto informace dány do kontextu emisních standardů pro osobní a lehká užitková vozidla a jsou popsány ekonomické nástroje pozitivní stimulace, které mají zajistit vyšší využitelnost alternativních paliv v sektoru dopravy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In its general part, this thesis focuses on legislation related to individual alternative fuels and on their potential for transport decarbonization. In the special part the presented information are put into context of emission limits for passenger and light-duty vehicles and the economic tools of positive stimulation aiming to assure greater use of alternative fuels in transport are brought forward.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK