Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem vůdcovství v Aristotelově díle Politika a Platónově díle Ústava
Název práce v češtině: Pojem vůdcovství v Aristotelově díle Politika a Platónově díle Ústava
Název v anglickém jazyce: The concept of leadership in Aristotle's Politics and Plato's Republic
Klíčová slova: vůdce|vůdcovství|politika|Platón|Aristotelés|občan|obec
Klíčová slova anglicky: leader|leadership|politics|Plato|Aristotle|citizen|polis
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2021
Datum zadání: 16.11.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2021
Datum a čas obhajoby: 07.06.2022 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat pojem vůdcovství v Platónově Ústavě a Aristotelově Politice. Ráda bych se zaměřila na vlastnosti a vznik ideálního vůdce v obou případech a pokusila se popsat jeho vztahy a vliv k občanům v obci. Zatímco Platón jasně vymezuje místo a zaměření občana, Aristotelés mu ve svém politickém spise dopřává více samostatnosti. Hlavním záměrem tedy bude prozkoumat politické jednání vztahující se k občanovi a k ideální obci a dále pak otázku, jak se upevňuje vládcova pozice. Jaké jsou hlavní motivy u vládců? Jak se liší od svých poddaných a nakonec, co je tedy politické umění?
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
ARISTOTELÉS, Politika, Rezek, 2009
PLATÓN, Ústava, Oikoymenh, 2021, překl. František Novotný

Sekundární literatura:
ANNAS, J., An Introduction to Plato’s Republic, Oxford: Oxford University Press, 1981

DENYER, N. Sun and Line: The Role of the Good. In G. Ferrari (Ed.), The Cambridge Companion to Plato's Republic (Cambridge Companions to Philosophy, pp. 284-309, 2007

DESLAURIERS, M, DESTRÉE P., The Cambridge Companion to Aristotle's Politics (Cambridge Companions to Philosophy, pp. I-Ii). Cambridge: Cambridge University Press, 2013

JINEK, J., Obec a politično v Aristotelově myšlení, OIKOYMENH, 2017

MAYHEW, Robert, Aristotle's Criticism of Plato's Republic, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1997.

MILLER, Fred D., Jr., “Aristotle on the Ideal Constitution,” in Georgios Anagnostopoulos (ed.), A Companion to Aristotle, Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 540–54, 2009

MORRISON, D. , The Utopian Character of Plato’s Ideal City. In G. Ferrari (Ed.), The Cambridge Companion to Plato's Republic (Cambridge Companions to Philosophy, pp. 232-255), 2007

NUSSBAUM, M.C., “Shame, Separateness, and Political Unity: Aristotle’s Criticism of Plato,” in Rorty, A.O. (ed.), Essays on Aristotle’s Ethics, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp. 395–435, 1980
REEVE, C.D.C., Philosopher-Kings: The Argument of Plato's Republic, Princeton: Princeton University Press, 1988

ROBERTS, Jean, "Excellences of the Cizizen and of the Individual" in Georgios Anagnostopoulos (ed.), A Companion to Aristotle, Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 555-564, 2009

SEDLEY, D. (2007). Philosophy, the Forms, and the Art of Ruling. In G. Ferrari (Ed.), The Cambridge Companion to Plato's Republic (Cambridge Companions to Philosophy, pp. 256-283), 2007

SPRAGUE, Rosamont, Kent, Plato’s Philosopher-King: A Study of the Theoretical Background, University of South Carolina Press, 1976

STRAUSS, Leo a Michal MOCEK. Obec a člověk. Praha: OIKOYMENH, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK