Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Problematika českocírkevněslovanské legendistiky: církevněslovanská legenda o sv. Anastázii
Název práce v češtině: Problematika českocírkevněslovanské legendistiky: církevněslovanská legenda o sv. Anastázii
Název v anglickém jazyce: Problems of Czech Church Slavonic hagiography: Church Slavonic legend of St. Anastasia
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2003
Datum zadání: 14.05.2003
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
  PhDr. Václav Konzal, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK