Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium mitochondriální morfologie v pankreatických β-buňkách v závislosti na přítomnosti různých druhů sekretagogů
Název práce v češtině: Studium mitochondriální morfologie v pankreatických β-buňkách v závislosti na přítomnosti různých druhů sekretagogů
Název v anglickém jazyce: Study of mitochondrial morphology in pancreatic β-cells depending on the presence of different types of secretagogues
Klíčová slova: Mitochondrie, kristy, mitochondriální morfologie, ATP syntáza, OPA1
Klíčová slova anglicky: Mitochondria, cristae, mitochondrial morphology, ATP synthase, OPA1
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Ing. Andrea Dlasková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2021
Datum zadání: 15.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.11.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2023
Oponenti: RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rámci práce bude využita superrezoluční mikroskopie k zobrazení mitochondriální ultrastruktury v v pankreatických β-buňkách v závislosti na přítomnosti různých druhů sekretagogů. Současně budou studovány proteiny, které se významně podílejí na formování mitochondriálních krist a komplexy těchto proteinů pomocí nativní gelové elektroforézy. Získaná data budou korelovány s metabolickou aktivitou pankreatických β-buňek měřenou pomocí vysokorezoluční respirometrie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Superresolution microscopy will be used to image the mitochondrial ultrastructure in pancreatic β-cells depending on the presence of different types of secretagogues. Simultaneously, cristae-shaping proteins and their complexes will be studied by native gel electrophoresis. The obtained data will be correlated with the metabolic activity of pancreatic β-cells which will be measured by high-resolution respirometry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK