Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role mikrovezikulů a exozomů v reprodukci savců
Název práce v češtině: Role mikrovezikulů a exozomů v reprodukci savců
Název v anglickém jazyce: Role of microvesicles and exosomes in reproduction of mammals
Klíčová slova: mikrovezikuly, exozomy, buněčná komunikace, maturace gamet, reprodukce
Klíčová slova anglicky: microvesicles, exosomes, cell-cell communication, gamete maturation, reproduction
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michaela Frolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2021
Datum zadání: 13.11.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2022
Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vzájemná komunikace buněk hraje v biologii klíčovou roli. Buňky si mohou vzájemně vyměňovat „informace“ několika známými způsoby. V posledních letech se ukazuje, že jedním z těchto způsobů je uvolňování extracelulárních váčků různé velikosti a obsahu na jedné straně a jejich vazba pomocí membrán na straně druhé. Tyto váčky jsou nazývány mikrovesikuly (MV) a nejmenší členy jejich rodiny o velikosti nanometrů nazýváme exozomy. Komunikace mezi buňkami pomoci MV může probíhat jak na blízko, tak na dálku. V posledních letech se ukazuje, že MV hrají zcela zásadní roli i v reprodukci, během maturace gamet, ve vzájemné komunikaci ale i v časném embryonálním vývoji. Cílem bakalářské práce bude shrnout dosavadní poznatky dostupné v literatuře na toto velmi aktuální téma.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK