Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře
Název práce v češtině: Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře
Název v anglickém jazyce: The problems of Julius Zeyer and his inspiration by French culture
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2003
Datum zadání: 14.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Pechar
  PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK