Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hwarang: historie a mytologie
Název práce v češtině: Hwarang: historie a mytologie
Název v anglickém jazyce: Hwarang: History and mythology
Klíčová slova: hwarang|Silla|Kim Jusin|Hwarang segi|Tři království|kroniky
Klíčová slova anglicky: hwarang|Silla|Kim Yusin|Hwarang segi|Three Kingdoms|chronicles
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2021
Datum zadání: 08.11.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2021
Datum a čas obhajoby: 05.09.2022 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karolína Šamánková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude zabývat starověkou skupinou mladých mužů hwarang, jejíž povaha i podstata není dodnes uspokojivě vysvětlena, pročež poskytuje prostor pro nejrůznější výklady, které se vinou od kronikálních zápisů po moderní dobu a současnost. Cílem práce není vytvořit další mýtus, ale zmapovat existující materiály a poukázat na tendence, které koncept hwarangské organizace v několika historických obdobích provázejí. Práce se tak zhruba rozdělí na dva větší celky, operující s víceméně věrohodnými prameny (kroniky Samguk sagi a Samguk jusa, resp. záznamy z 15. století) a prameny uměle vytvořenými (Hwarang segi), na něž reaguje korejská historická věda, ale i téměř všechny složky kultury od literatury, manhwa, filmu, seriálové tvorby a počítačových her.
Při zpracování bude diplomantka postupovat následovně:
a) vymezí metodu a rozsah tématu,
b) v první části práce představí organizaci, její účel a jednotlivé představitele hwarangů na základě středověkých kronik a pokusí se poznatky shrnout do výchozích bodů pro konceptualizaci pojmu,
c) druhá část se bude odvíjet od čtení moderní (umělé) verze Životopisů hwarangů (Hwarang segi, původně napsané v 8. století, vytvořené byly ve 30. letech 20. století). Ty představují výraznou rekonceptualizaci pojmu a na ně navazují seriózní přehodnocení sociální historie korejského starověku. Při srovnání pramenů se soustředí na přidané aspekty v možné souvislosti s vrcholícím korejským nacionalismem za japonské okupace.
d) V poslední části zmíní koncepci hwarangů v reakci na Hwarang segi a pokusí se zhodnotit obě etapy.
Seznam odborné literatury
Prameny:
· Kim Tä-mun. Hwarang segi. Editor: Čo Ki-jŏng. Sŏul: Tosŏčchulpchan Čangnak, 1997. ISBN 89-85262-54-8 03910.
· KIM, Tchä-sik. Hwarang segi. Tto hanaŭe Silla. Sŏul: Kimjŏngsa, 2002. ISBN 89-349-0949-8 03900.
· LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Marek ZEMÁNEK. IRJŎN. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-176-7.
Literatura:
· HA, Nam-gil, Ha a J.A MANGAN. The knights of Korea: the Hwarangdo, militarism and nationalism. International journal of the history of sport [online]. London: Taylor & Francis Group, 1998, 15(2), 77-102 [cit. 2021-9-23]. ISSN 0952-3367.
· KIM, Pusik, Edward J. SHULTZ a H.W. KANG. The Silla annals of the Samguk sagi. Seongnam-si: Academy of Korean Studies Press, 2012. ISBN 978-89-7105-860-2.
· LEE, Peter H. A History of Korean Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0521100658.
· MCBRIDE, Richard D. Pak Ch’anghwa and the Hwarang segi Manuscripts. Journal of Korean studies (Seattle, Wash: 1979) [online]. DURHAM: Duke University Press, 2008, 13(1), 57-88 [cit. 2021-9-23]. ISSN 0731-1613.
· MCBRIDE, Richard D. Silla Buddhism and the Hwarang. Korean studies [online]. Center for Korean Studies University of Hawai'i, 2010, 34, 54-89 [cit. 2021-9-23]. ISSN 0145-840X.
· RUTT, Richard. The Flower Boys of Silla (Hwarang). Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society. Sŏul: Society Korea Branch, Royal Asiatix Society, 1961, 38, s. 1-66.
· SHIN, Jeeyoung. Male Homosexuality in The King and the Clown: Hybrid Construction and Contested Meanings. Journal of Korean studies (Seattle, Wash: 1979) [online]. Duke University Press, 2013, 18(1), 89-114 [cit. 2021-9-23]. ISSN 0731-1613.
· TIKHONOV, Vladimir. Hwarang organization: Its functions and ethics. Korea Journal [online]. 1998, 38(2), s. 318-338 [cit. 2019-11-29]. ISSN 00233900.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK