Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobních údajů podle GDPR se zaměřením na pracovněprávní vztahy a biometriku
Název práce v češtině: Ochrana osobních údajů podle GDPR se zaměřením
na pracovněprávní vztahy a biometriku
Název v anglickém jazyce: Personal data protection under the GDPR with focus on employment relationship and biometrics
Klíčová slova: Nařízení GDPR, biometrické údaje, Ochrana osobních údajů
Klíčová slova anglicky: GDPR Directive, Biometric Data, Personal Data Protection
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2021
Datum zadání: 05.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.11.2021
Datum a čas obhajoby: 01.03.2022 16:00
Místo konání obhajoby: m. 318
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:13.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2022
Oponenti: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK