Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech
Název práce v češtině: Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech
Název v anglickém jazyce: Legal regime of natural resources of celestial bodies
Klíčová slova: kosmické zdroje, přírodní zdroje, nebeská tělesa, kosmický prostor, právní režim
Klíčová slova anglicky: outer space resources, natural resources, celestial bodies, outer space, legal regime
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2021
Datum zadání: 03.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2021
Datum a čas obhajoby: 20.12.2021 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:10.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2021
Oponenti: Mgr. Kristýna Pelikánová Urbanová, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK