Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Taking care of an elder relative: options in Russia
Název práce v češtině: Možnosti péče o seniory v Rusku
Název v anglickém jazyce: Taking care of an elder relative: options in Russia
Klíčová slova anglicky: elderly care, long-term care, elderly people, Russia
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2021
Datum zadání: 25.10.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2022 10:40
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK405, 405, Zasedací místnost 405
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2022
Oponenti: Mirna Jusić, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of care for seniors considers a variety of aspects related not only to the elderly people themselves but also to their relatives or other caretakers and, usually, to the institutions. Those are, for instance, the institutions providing long-term care at home or in special facilities. In the case of Russia, there are two main dimensions of long-term care for elderly people. The first option is care provided by the state, and the second one is private care provided by non-governmental facilities or by people not belonging to any company. The following thesis aims to research which options for elderly long-term care provided by the state are available for people. The paper consists of an introduction, theoretical framework, methodological part, analytical part, discussion, and a conclusion. Using familisation and defamilisation theory, this thesis investigates and analyses the elderly care options provided by the state in Russia via conducting document analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK