Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internetový obchod se službami státu
Název práce v češtině: Internetový obchod se službami státu
Název v anglickém jazyce: Internet shop for government services
Klíčová slova: otevřená data|služby státu|webová aplikace
Klíčová slova anglicky: open data|government services|web application
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2021
Datum zadání: 25.10.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.04.2022
Datum a čas obhajoby: 12.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2022
Oponenti: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Registr práv a povinností obsahuje údaje o orgánech veřejné moci a službách, které poskytují občanům a firmám. V současné době ale nejsou služby jednotným a přehledným způsobem občanům a firmám prezentovány a není jim nabízeno jednotné prostředí, ve kterém by si mohli služby státu objednávat a vyřizovat tak svoje povinnosti, které vůči státu mají. Cílem práce je prezentovat nabídku služeb v podobě internetového obchodu. Webová stránka umožní uživateli služby vyhledávat, objednávat a částečně i vyřizovat. Po objednání mu poskytne potřebné informace, zobrazí úkony, které je nutné provést, a usnadní komunikaci s úřady pomocí předpřipravených formulářů. Předpokládá se přihlášení pomocí elektronické identity, tato část bude ovšem jen simulována. Na základě údajů o uživateli bude projekt doporučovat relevantní služby. Součástí bude analýza otevřených dat o orgánech veřejné moci a jimi nabízených službách (viz dokumentace [1]) a návrh na jejich zlepšení či doplnění za účelem dosažení lepší user experience internetového obchodu se službami státu. Řešení bude vystavěno na získávání aktuálních dat ze SPARQL endpointu poskytovaného veřejnou správou [2][3]. Student navrhne architekturu i uživatelské rozhraní, implementuje funkční prototyp, otestuje jej a zdokumentuje.
Seznam odborné literatury
[1] https://ofn.gov.cz/registr-práv-a-povinností/
[2] https://www.w3.org/TR/sparql11-query/
[3] https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/sparql
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK