Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Playbackové experimenty ve výzkumu varovných hlasů hlodavců
Název práce v češtině: Playbackové experimenty ve výzkumu varovných hlasů hlodavců
Název v anglickém jazyce: Playback experiments in the research of alarm calls in rodents
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je vypracování podrobné literární rešerše zaměřené na problematiku varovných signálů hlodavců s důrazem na význam playbackových experimentů v tomto výzkumu. Bakalářská práce se zaměří na spektrum výzkumných otázek, které jsou pomocí playbackových experimentů řešeny, ale také na detailní popis používaných metod a designů experimentů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK