Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poučovací povinnost soudu
Název práce v češtině: Poučovací povinnost soudu
Název v anglickém jazyce: The court's duty to instruct
Klíčová slova: Poučovací povinnost, efektivita řízení, ochrana práv účastníků
Klíčová slova anglicky: Duty to instruct, effectiveness of proceedings, protection of the rights of the parties
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2021
Datum zadání: 25.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2024
Datum a čas obhajoby: 05.01.2024 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 233, 233
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2023
Datum proběhlé obhajoby: 05.01.2024
Oponenti: Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK