Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční znaky a funkční diverzita u lišejníků
Název práce v češtině: Funkční znaky a funkční diverzita u lišejníků
Název v anglickém jazyce: Functional traits and functional diversity in lichens
Klíčová slova: fotobiont, indexy, lichenizované houby, mykobiont, stélka
Klíčová slova anglicky: indices, lichenized fungi, mycobiont, photobiont, thallus
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2021
Datum zadání: 14.10.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2022
Oponenti: doc. Jan Vondrák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Funkční znaky neboli traity jsou v současnosti u mnohých skupin organismů intenzivně řešené téma a v posledních přibližně deseti letech se objevují i studie zaměřené na lišejníky. Funkční znaky nám ukazují např. různá přizpůsobení (adaptace) na ekologické podmínky. Mimo morfologických a anatomických znaků zahrnují v širším pojetí také chemotaxonomické, fyziologické, případně i ekologické traity. Funkční diverzita je pak dalším pohledem na rozmanitost organismů na planetě, kdy ne vždy je tím nejrozmanitějším ekosystémem ten s největším počtem druhů, ale může jím být právě ten s nejvyšší diverzitou funkčních znaků nebo s unikátními fylogenetickými liniemi.
Tato práce má za cíl shromáždit a zhodnotit veškerá dostupná data o funkčních traitech a diverzitě u lichenizovaných hub. Konkrétně se zaměří na 1) souhrn a zhodnocení významu využívaných funkčních traitů, 2) ekologické trendy v rámci jednotlivých znaků, 3) indexy funkční diverzity a jejich interpretaci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK