Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny ve vstupu organické hmoty do půdy během pedogeneze jako hybatel akumulace uhlíku
Název práce v češtině: Změny ve vstupu organické hmoty do půdy během pedogeneze jako hybatel akumulace uhlíku
Název v anglickém jazyce: Changes in organic matter input to soil during pedogenesis as a driver of soil organic matter sequestration
Klíčová slova: půdní organická hmota, půdní organický uhlík, organická hmota, poměr C:N
Klíčová slova anglicky: soil organic matter, soil organic carbon, organic matter, ratio C:N
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2021
Datum zadání: 14.10.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2022
Oponenti: RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat změny ve vstupu organické hmoty do půdy během pedogeneze jako hybatel akumulace uhlíku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to describe changes in the input of organic matter into the soil during pedogenesis as a driver of carbon accumulation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK