Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky mezinárodního dědického práva
Název práce v češtině: Vybrané otázky mezinárodního dědického práva
Název v anglickém jazyce: Selected issues of international law of succession
Klíčová slova: Nařízení č. 650/2012, dědictví, právní jistota a předvídatelnost
Klíčová slova anglicky: Regulation (EU) No. 650/2012, succession, legal certainty and predictability
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2021
Datum zadání: 25.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2023
Datum a čas obhajoby: 02.05.2023 10:40
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 339, 339
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2023
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2023
Oponenti: JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK