Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Szkolnictwo w Bochni drugiej połowy XIX w.
Název práce v jazyce práce (polština): Szkolnictwo w Bochni drugiej połowy XIX w.
Název práce v češtině: Školství v Bochni v 2, polovině 19. století
Název v anglickém jazyce: Education System in Bochnia in the 2nd Half of the 19th Century
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: polština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: Malgorzata Swider
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2020
Datum zadání: 01.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2020
Datum a čas obhajoby: 02.07.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2021
Oponenti: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK