Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí
Název práce v češtině: Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí
Název v anglickém jazyce: Prayer to liberation and healing in the perspective of practical theology and helping professions
Klíčová slova: praktická teologie, rozvoj duchovního života, modlitba a služba za uzdravení a osvobození člověka z magie a satanismu
Klíčová slova anglicky: development of spiritual life, practical theology, prayer to liberation and healing, service for liberation and healing from Magic and Satanism
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: ostatní (28-11)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2021
Datum zadání: 07.10.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2021
Datum a čas obhajoby: 21.04.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.10.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2022
Oponenti: doc. ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK