Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam podpory komunikačních schopností grafomotorikou u osob s afázií v kontextu komprehenzivní rehabilitace a zlepšení kvality života osob s CMP
Název práce v češtině: Význam podpory komunikačních schopností grafomotorikou u osob s afázií v kontextu komprehenzivní rehabilitace a zlepšení kvality života osob s CMP
Název v anglickém jazyce: The Significance of Supporting Communication Skills with Graphomotorics in People with Aphasia in the Context of Comprehensive Rehabilitation and Improving the Quality of Life of People with Stroke
Klíčová slova: cévní mozková příhoda, grafomotorika, komunikace, roboticky asistovaná rehabilitace, speciálně pedagogická intervence.
Klíčová slova anglicky: stroke, graphomotorics, communication, robotically assisted rehabilitation, special pedagogical intervention.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2021
Datum zadání: 06.10.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2021
Datum a čas obhajoby: 27.10.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.10.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.10.2021
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK