Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ferocénové stibánové ligandy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Ferocénové stibánové ligandy
Název práce v češtině: Ferrocenové stibanové ligandy
Název v anglickém jazyce: Ferrocene stibane ligands
Klíčová slova: ferocén; fosfíny; stibíny; reaktivita; koordinačné vlastnosti; Lewisova kyselina; štruktúrna charakterizácia
Klíčová slova anglicky: ferrocene; phosphines; stibines; reactivity; coordination properties; Lewis acid; structure elucidation
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2021
Datum zadání: 01.12.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.12.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2023
Oponenti: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na přípravu nových ferrocenových stibanových ligandů, studium jejich reaktivity a koordinačních vlastností.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK