Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The effects of strategic partnership between Kazakhstan and China on economic development of Kazakhstan
Název práce v češtině: Dopady strategické partnerství mezi Kazachstánem a Čínou na ekonomický vývoj Kazachstánu
Název v anglickém jazyce: The effects of strategic partnership between Kazakhstan and China on economic development of Kazakhstan
Klíčová slova: gravitační model, Pás a stezka
Klíčová slova anglicky: gravity model, Belt and Road
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2021
Datum zadání: 30.09.2021
Datum a čas obhajoby: 13.09.2023 07:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - Nový Kampus, B330, 330, seminární místnost IPS
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2023
Oponenti: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ARTYUKHOV, Gleb. The effects of strategic partnership between Kazakhstan and China on economic development of Kazakhstan. Praha, 2023. 66 pages. Bachelor’s thesis (Bc). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute Political Studies. Department of Political Science. Supervisor Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK