Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Trump Administration and Its Impact on Czech Foreign Policy
Název práce v češtině: Trumpova administrativa a její dopad na českou zahraniční politiku
Název v anglickém jazyce: The Trump Administration and Its Impact on Czech Foreign Policy
Klíčová slova: česká zahraniční politika, americká zahraniční politika, Trumpova administrativa, asymetrie, multilateralismus, transatlantické vztahy
Klíčová slova anglicky: Czech foreign policy, US foreign policy, the Trump Administration, asymmetry, multilateralism, transatlantic relations
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2021
Datum zadání: 15.10.2021
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK113, 113, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK