Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rezistence mykobakterií vůči současně používaným antimykobakteriálním léčivům
Název práce v češtině: Rezistence mykobakterií vůči současně používaným antimykobakteriálním léčivům
Název v anglickém jazyce: Mycobacterial resistance against currently used antimycobacterial drugs
Klíčová slova: Mykobakterie, Mykobakeriózy, Rezistence, Antimykobakteriální léčiva, Mikrodiluční bujonová metoda, Minimální inhibiční koncentrace
Klíčová slova anglicky: Mycobacteria, Mycobacterioses, Resistance, Antimycobacterials, Microdilution broth method, Minimum inhibition concentration
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2021
Datum zadání: 03.10.2022
Datum a čas obhajoby: 30.05.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2023
Oponenti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše odborné literatury
2. Vypracování pracovních postupů a zásady práce v mikrobiologické laboratoři
3. Praktické provedení daných úkolů - testování antimykobakteriální účinnosti
4. Zhodnocení a komentář výsledků
5. Diskuse
Seznam odborné literatury
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno 2003.
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie II., Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, Masarykova univerzita, Brno 2000
Scharfen J. (2013) Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii. Nucleus HK, Praha, 236 s. ISBN 978-80-87009-32-1
Greenwood D., Slack R. C. B., Peutherer J. F. a kol. (1999) Lékařská mikrobiologie. Grada, Praha, 686 s. ISBN 80-7169-365-0
Mahon R. C., Manuselis G. (2000) Textbook of Diagnostic Microbiology. W. B. Sauders Company, Philadelphia, 2. vydání, 1230 s. ISBN 0-7216-7917-X

internetové zdroje:

(http://www.isiknowledge.com)
American society for microbiology (ASM)
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
HealthFinder
Medscape
MediClub
World Health Organization (WHO) - Global Tuberculosis Report 2017
Free Medical Journals
Free Books for Doctors
MedPilot
PubMed
PubMed Central
Velký lékařský slovník
MedlinePlus: Medical Encyclopedia (A.D.A.M.)
MedlinePlus: Medical Dictionary
Web of Science
Předběžná náplň práce
Rešerše odborné literatury na dané téma.
Testování antimykobakteriální aktivity potenciálních antituberkulotik na různých kmenech rodu Mycobacterium (M. smegmatis, M. aurum, M. avium, M. kansasii a M. tuberculosis H37Ra) pomocí mikrodiluční bujonové metody na základě standardů CLSI a EUCAST.
Vyhodnocení vlastních výsledků, porovnání s podobnými studiemi.
Shrnutí a pokus o predikci vztahů mezi strukturou a aktivitou (SAR).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Searching for information in scientific literature for the given topic.
Screening of antimycobacterial acitivity of potentially antituberculosis active compounds against different strains of Mycobacterium sp. (M. smegmatis, M. aurum, M. avium, M. kansasii a M. tuberculosis H37Ra) making use of microdilution broth method according to CLSI and EUCAST standards.
Evaluation of results and comparing to similar studies.
Discussion of SAR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK