Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A Comparative Analysis of the Economic Transitions of the Republic of Uzbekistan and Central and Eastern European Countries
Název práce v češtině: Srovnávací Analýza Ekonomických Přechodů Republiky Uzbekistán a Zemí Střední a Východní Evropy
Název v anglickém jazyce: A Comparative Analysis of the Economic Transitions of the Republic of Uzbekistan and Central and Eastern European Countries
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2021
Datum zadání: 27.09.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2022 09:30
Místo konání obhajoby: CERGE-EI, JCERGE320, 320, učebna číslo 320
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2022
Oponenti: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK