Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a hodnocení potenciálních biologicky aktivních derivátů a analog rhodaninu
Název práce v češtině: Syntéza a hodnocení potenciálních biologicky aktivních derivátů a analog rhodaninu
Název v anglickém jazyce: Synthesis and evaluation of potential biologically active rhodanine derivatives and analogues
Klíčová slova: biologická aktivita, enzymová inhibice, rhodanin, syntéza
Klíčová slova anglicky: biological activity, enzyme inhibiton, rhodanine, synthesis
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2021
Datum zadání: 12.10.2021
Datum a čas obhajoby: 02.06.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2023
Oponenti: PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
rešerše literatury, zvládnutí experimentálních postupů, syntéza, analýza výsledků, sepsání práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK