Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza televizních reklam na potraviny a nápoje cílících na děti
Název práce v češtině: Analýza televizních reklam na potraviny a nápoje cílících na děti
Název v anglickém jazyce: Analysis of food and beverage TV advertisements targeting children
Klíčová slova: Dětský marketing, food marketing, televizní reklamy, reklamy na potraviny a nápoje, obezita u dětí, vnímání reklamy dětmi, dítě jako spotřebitel, regulace reklamy
Klíčová slova anglicky: Children marketing, food marketing, TV commercials, food and beverage advertisements, childhood obesity, children's perception of advertising, children as consumer, advertising regulation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2021
Datum zadání: 20.09.2021
Datum a čas obhajoby: 16.06.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2022
Oponenti: Mgr. Ing. Marek Vranka
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK