Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní poruchy a jejich prevence
Název práce v češtině: Kognitivní poruchy a jejich prevence
Název v anglickém jazyce: Cognitive impairment and its prevention
Klíčová slova: kognitivní porucha, prevence, kognitivní funkce, demence, Alzheimerova choroba
Klíčová slova anglicky: cognitive impairment, prevention, cognitive functions, demencia, Alzheimer disease
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2021
Datum zadání: 19.09.2021
Datum a čas obhajoby: 24.06.2022 08:00
Místo konání obhajoby: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2022
Oponenti: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK